Armahazella


 

Käiken päivän ruan i vuotan ildua,
Konža armaž nägiečmmä myö?
Päivä - jogi hill'akazeh virduav
Ilda tulov, hänen jäl'geh yö.

Hyppiän vaštah jalgoda en kuvle
I ni midä ymbäri en niä:
Ongo vihma ali šuvri tuvli
Tävtretty on ynnäh šilmoin piä.

Huvlet šivn kuin mančikkazet magiet
Šilmät šomat - tulet paletah.
Hambanat kuin lumet uvvet valgiet,
Olgupiälla tukat kizatah.

Kabuočemma myö mi on väin vägie.
Täyttyöčetäh huvlet yhtymäh.
Armašteliin, kuvdomane nägi,
En nikellä rubie sanomah.